POIR, poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest organem odpowiedzialnym za organizację i przeprowadzenie konkursów w ramach poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa – Szybka ścieżka.

Dla kogo skierowane jest wsparcie?

Szybka ścieżka jest działaniem skierowane sektora MŚP, a więc do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Stanowi ono doskonałą okazję, pozwalającą na sfinansowanie projektów badawczo-rozwojowych z funduszy pochodzących z unijnej kasy
Autor zdjęcia: perzonseo

Szybka ścieżka jest działaniem skierowane sektora MŚP, a więc do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Stanowi ono doskonałą okazję, pozwalającą na sfinansowanie projektów badawczo-rozwojowych z funduszy pochodzących z unijnej kasy.

Głównym celem dla którego organizowany jest konkurs jest podniesienie innowacyjności wśród polskich przedsiębiorstw, dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac B+R (prac badawczo-rozwojowych) w prowadzonej przez firmy działalności gospodarczej, a także zaciśnienie i wzmocnienie współpracy zachodzącej pomiędzy jednostkami badawczymi i przedsiębiorcami, zainteresowanymi zastosowaniem wyników prowadzonych badań w swojej działalności gospodarczej i rynkowej. Warunkiem niezbędnym do uzyskania dofinansowania w ramach tego działania jest zaistnienie kooperacji pomiędzy sektorem nauki i biznesu jest w tym przypadku warunkiem otrzymania dofinansowania.